Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

ст. 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації"


На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» затверджено форму запиту на інформацію і порядок складення та подання запитів на інформацію.

Запити на публічну інформацію, розпорядником якої є Державною установою «Професійні закупівлі», приймаються в робочі дні за адресою: м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, 22, або на електронну адресу: cpb.org.ua@gmail.com


З метою відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів за запитами на публічну інформацію, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 740 від 13.07.2011 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», затверджено розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державною установою «Професійні закупівлі» за запитом на публічну інформацію, у таких розмірах:

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Розрахунок фактичних витрат на копіювання або друк документів застосовується у разі виготовлення більше як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки.